Vergroot contrast

Eerste Europol-inspectie uitwisseling bankgegevens

Het Gemeenschappelijk Controleorgaan (GCO) van Europol heeft zijn eerste inspectie uitgevoerd naar de werking van de in augustus 2010 in werking getreden ‘Terrorist Finance and Tracking Program II Agreement’ (TFTP II-verdrag), beter bekend als de Swift-overeenkomst. De overeenkomst ziet op de overdracht van gegevens over financiële transacties van de EU aan de VS. De gegevens mogen door de Amerikaanse autoriteiten worden gebruikt om terroristische activiteiten te voorkomen en te bestrijden. Het GCO heeft de taak om te controleren of Europol de beginselen uit het TFTP II-verdrag ter bescherming van persoonsgegevens respecteert bij de overdracht van de gegevens aan de VS. In zijn eerste inspectierapport oordeelt het GCO dat niet alle privacywaarborgen worden nageleefd. Zo zijn de schriftelijke verzoeken van de VS om informatie niet specifiek genoeg om goed te kunnen beoordelen of het verzoek moet worden af- of toegewezen, aldus het GCO.