Vergroot contrast

CBP adviseert over wijziging van de Paspoortwet

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties geadviseerd over een wijziging van de Paspoortwet. Dit wetsvoorstel introduceert onder meer dat de geldigheidsduur van nationale paspoorten wordt verlengd en dat de Nederlandse identiteitskaart een andere status krijgt, waardoor het afnemen van vingerafdrukken niet meer nodig is. Het CBP adviseert in de toelichting op het wetsvoorstel in te gaan op de (toekomstige) beveiliging van het paspoort.

Geldigheidsduur paspoorten

​Met dit wetsvoorstel wordt de geldigheidsduur van nationale paspoorten verlengd van 5 naar 10 jaar. Het CBP mist in het wetsvoorstel hoe de minister – nu en in de toekomst – blijft voldoen aan de verplichting van artikel 13 uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) om voor een passend beveiligingsniveau te zorgen.

Het CBP adviseert daarom in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel passende aandacht te besteden aan de in artikel 13 Wbp geformuleerde norm.

Geen vingerafdrukken identiteitskaart

Het CBP neemt kennis van de wijziging van de status van de Nederlandse identiteitskaart, waardoor het verwerken van de vingerafdrukken wordt beperkt voor dit identiteitsbewijs (artikel 11 Wbp). Door de voorgenomen wijziging van de Paspoortwet heeft de Nederlandse identiteitskaart niet meer de status van een formeel reisdocument. Het gevolg hiervan is dat het opnemen van vingerafdrukken voor de Nederlandse identiteitskaart kan worden beëindigd.

Publicaties