Vergroot contrast

CBP adviseert over wijziging Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

Op verzoek van de minister van Veiligheid en Justitie heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) geadviseerd over een wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens. Het doel van deze wijziging is de bestrijding van onder meer seksueel misbruik van kinderen. Bij de screening van personeel dat rechtstreeks en geregeld in aanraking komt met kinderen, wordt een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aangevraagd. De voorgestelde wijziging maakt het mogelijk bij de beoordeling van zo’n VOG-aanvraag buitenlandse justitiële antecedenten te betrekken. Het CBP adviseert de nota van toelichting bij het ontwerpbesluit aan te vullen.

Op grond van het ontwerpbesluit zouden niet alleen gegevens over (buitenlandse) strafrechtelijke veroordelingen maar ook over buitengerechtelijke afdoeningen verstrekt kunnen worden. De nota van toelichting bepaalt dat het gaat om ‘sommige sepotbeslissingen en uitgevaardigde strafbeschikkingen’. Het CBP adviseert in de nota van toelichting zo nauwkeurig mogelijk aan te geven welke sepotafdoeningen kunnen worden verstrekt voor het beoordelen van een VOG-aanvraag.

Publicaties