Vergroot contrast

CBP adviseert over webportaal 'Mijn Zaak' op Rechtspraak.nl

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft geadviseerd over het wetsvoorstel Vereenvoudiging en digitalisering procedures burgerlijk recht en bestuursrecht. Dit voorstel vormt de wettelijk basis voor het webportaal 'Mijn Zaak' op Rechtspraak.nl. Dit portaal heeft als doel procederen toegankelijker te maken voor rechtzoekenden en de rechtspraak aan de eisen van de tijd aan te passen. Het CBP adviseert op passende wijze aandacht te schenken aan de opmerkingen van het CBP.

Beveiliging

Het CBP adviseert onder meer om aandacht te besteden aan het periodiek evalueren van de beveiliging van het systeem. In het informatiesysteem kunnen immers gevoelige persoonsgegevens opgenomen worden.

Beeld- en geluidsopnamen

In diverse artikelen van het wetsvoorstel is bepaald dat beeld- en geluidsopnamen van een zitting gemaakt kunnen worden en dat deze eventueel als vervanging van de schriftelijke versie kunnen dienen. Bij algemene maatregel van bestuur (AmvB) kunnen nadere regels worden gesteld over de toepassing van beeld- en geluidsopnamen.

Het CBP adviseert om in deze AmvB in elk geval aandacht te besteden aan de informatieplicht richting de diverse partijen, zoals professionele en niet-professionele procesdeelnemers.

Verantwoordelijke

In de toelichting op het wetsvoorstel is aangegeven dat de Raad voor de Rechtspraak de inrichting van ‘Mijn Zaak’ op zich zal nemen. Uit de toelichting wordt echter niet duidelijk welke organisatie de zogeheten verantwoordelijke is (op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens) voor ‘Mijn Zaak’. Het CBP adviseert om dit expliciet aan te geven in het wetsvoorstel.
 
z2013-00842