Vergroot contrast

CBP adviseert over verwerking persoonsgegevens bij wietpas  

De minister van Veiligheid en Justitie heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) advies gevraagd over een aanvulling op de Aanwijzing Opiumwet van het Openbaar Ministerie, waarin het gedoogbeleid ten aanzien van coffeeshops wordt uiteengezet. Deze aanvulling bestaat uit een aanscherping door de toegang tot coffeeshops te beperken tot inwoners van Nederland van 18 jaar en ouder. Tevens wordt een lidmaatschap verplicht gesteld in de vorm van een controleerbare ledenlijst voor maximaal 2000 leden. Het lidmaatschap wordt verleend in de vorm van een clubpas, de zogeheten wietpas. Het CBP adviseert onder meer om de noodzaak van de ledenlijst toe te lichten. Hieruit moet ook blijken dat andere, minder ingrijpende, methoden om de coffeeshops beter beheersbaar te maken, zijn onderzocht.

Met het oog op het beter beheersbaar maken van coffeeshops worden coffeeshops besloten clubs. Een clubpas kan worden verkregen op vertoon van een geldig identiteitsbewijs en het bewijs dat de aanvrager inwoner is van Nederland.

Toegang tot de coffeeshop kan worden verkregen op basis van de clubpas en op vertoon van een geldig identiteitsbewijs. De coffeeshophouder registreert in de ledenlijst de naam, geboortedatum en postcode of woonplaats van de aanvrager en de aanvangsdatum van het lidmaatschap en eventueel een vervaldatum van het lidmaatschap.

De controleerbare ledenlijst bevat persoonsgegevens die voor een besloten club niet ongebruikelijk zijn om te verwerken met het doel om een ledenbestand bij te houden. In dit geval wordt echter het karakter van de informatie sterk beïnvloed door de context waarin de gegevens worden gebruikt.

De gevolgen van de verwerking kunnen voor de betrokken coffeeshopbezoeker groot zijn, gelet op mogelijke gevolgen in de privésfeer. Dit geldt des te meer indien op naleving van de gedoogcriteria wordt gecontroleerd en deze controleerbare ledenlijst fysiek moet worden overhandigd aan de controleurs.

Publicaties