Vergroot contrast

CBP adviseert over uitwisseling strafrechtelijke gegevens wegvervoerders

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) geadviseerd over het ontwerpbesluit wegvervoer goederen. Dit ontwerpbesluit betreft de verstrekking van strafrechtelijke gegevens over vervoerders en vervoermanagers aan de minister van IenM om de betrouwbaarheid van deze personen te beoordelen. Het CBP adviseert de geheimhoudingsplicht bij doorgifte van deze gegevens naar andere EU-lidstaten te verduidelijken in de toelichting op het ontwerpbesluit.

Geheimhoudingsplicht strafrechtelijke gegevens

De toelichting op het ontwerpbesluit vermeldt dat de minister van IenM verplicht is tot geheimhouding van strafrechtelijke gegevens die zijn verkregen om de betrouwbaarheid van vervoerders en vervoermanagers te beoordelen. De toelichting gaat echter niet in op wat er gebeurt met de geheimhoudingsplicht als deze strafrechtelijke gegevens vervolgens worden verstrekt aan andere lidstaten van de Europese Unie. Het CBP adviseert om dit in de toelichting op het ontwerpbesluit te verduidelijken.

Achtergrond ontwerpbesluit wegvervoer goederen

Europese verordeningen bepalen dat toegang tot de markt van wegvervoerders in het personenvervoer en het goederenvervoer alleen mogelijk is met een vergunning. Deze vergunning wordt verleend wanneer de vervoerder en zijn vervoermanager voldoen aan een aantal eisen, waaronder de eis van betrouwbaarheid. Voor het beoordelen van de betrouwbaarheid wordt een elektronisch sanctieregister ingevoerd dat strafrechtelijke gegevens bevat van vervoerders en vervoermanagers.

Het wetsvoorstel Europees wegvervoer zorgt voor implementatie van de Europese verordeningen in de Nederlandse wetgeving. Het CBP heeft op 28 juni 2012 over dit wetsvoorstel geadviseerd.
 
De betrouwbaarheid van vervoerders en vervoermanagers vervalt niet door elke onherroepelijke veroordeling of sanctie. Het ontwerpbesluit wegvervoer goederen regelt de voorwaarden waaronder de betrouwbaarheid niet vervalt. Tevens regelt het ontwerpbesluit dat strafrechtelijke gegevens aan de minister van IenM kunnen worden verstrekt ter beoordeling van de betrouwbaarheid.

Publicaties