Vergroot contrast

CBP adviseert over uitbreiding passend onderwijs

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) om advies gevraagd over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in het systeem van passend onderwijs. Het CBP adviseert om op passende wijze aandacht te geven aan zijn advies.

Scholen moeten een passende onderwijsplek bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit heet passend onderwijs.

Samenwerkingsverbanden van scholen in het voortgezet onderwijs zijn met ingang van de Wet passend onderwijs per 1 augustus 2014 verantwoordelijk voor de toewijzing en bekostiging van zware onderwijsondersteuning.

Het genoemde wetsvoorstel regelt dat ook lwoo en pro in passend onderwijs geïntegreerd worden. Hierdoor worden de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor alle onderwijsondersteuning.

De verwerking van persoonsgegevens blijft hierbij hetzelfde, alleen nemen de samenwerkingsverbanden de taak over van de Regionale verwijzingscommissie om te bepalen of een leerling toelaatbaar is tot het pro of lwoo.  Hiervoor hebben de samenwerkingsverbanden persoonsgegevens van leerlingen nodig.

Advies CBP

De memorie van toelichting bij het wetsvoorstel besteedt geen aandacht aan de manier waarop scholen en samenwerkingsverbanden voldoen aan hun plicht om betrokkenen informatie te geven over de verwerking van hun persoonsgegevens. Het CBP adviseert de staatssecretaris hieraan in de memorie van toelichting de nodige aandacht te geven.

Gerelateerd nieuws

Publicaties