Vergroot contrast

CBP adviseert over invoering flexibel cameratoezicht

​De minister van Veiligheid en Justitie heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) verzocht te adviseren over het conceptwetsvoorstel invoering flexibel cameratoezicht. Dit wetsvoorstel introduceert een verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester om cameratoezicht in te zetten voor handhaving van de openbare orde. De burgemeester krijgt de mogelijkheid een gebied aan te wijzen waarbinnen niet alleen de huidige vaste camera’s maar ook mobiele camera´s kunnen worden ingezet. Het CBP heeft geen bezwaar tegen de inhoud van het wetsvoorstel.

Communicatie over flexibel cameratoezicht

​Het CBP heeft wel een aandachtspunt bij het wetsvoorstel. Flexibel ingezette camera’s, ook binnen een aangegeven gebied, kunnen met zich meebrengen dat mensen zich sneller dan voorheen gevolgd voelen. Mobiele camera’s kunnen namelijk snel en eenvoudig worden verplaatst. Heldere communicatie over de noodzaak van deze camera’s in een bepaald gebied acht het CBP daarom van groot belang.

Privacyrisico’s flexibel cameratoezicht

Dit wetsvoorstel gaat niet over het invoeren van een nieuw instrument, maar over het flexibiliseren van een bestaand instrument: het huidige cameratoezicht voor handhaving van de openbare orde kan met de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel niet alleen vast maar ook flexibel ingezet worden.

Bovendien zijn de meeste privacyrisico’s die dit wetsvoorstel met zich meebrengt, risico’s die nu al bestaan bij vast cameratoezicht. De nieuwe risico’s zijn middels een zogeheten privacy impact assessment (PIA) voldoende adequaat behandeld in de privacyparagraaf van het wetsvoorstel, aldus het CBP.

Publicaties