Vergroot contrast

CBP adviseert over intern gebruik van BSN door banken

De staatssecretaris van Financiën heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) om advies gevraagd over het wetsvoorstel tot wijziging van de Invorderingswet (IW 1990) en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir). Dit voorstel regelt onder meer dat banken het burgerservicenummer (BSN) van rekeninghouders intern mogen gebruiken om te voldoen aan een nieuwe informatieverplichting richting de Belastingdienst.

Per 1 december 2013 is de zogeheten eenbankrekeningmaatregel ingevoerd. Uitgangspunt van deze maatregel is dat de Belastingdienst teruggaven inkomstenbelasting en toeslagen uitbetaalt op één bankrekening die op naam staat van de rechthebbende zelf. Deze maatregel draagt bij aan de bestrijding van (identiteits)fraude.
 
De Belastingdienst controleert of de bankrekening die iemand heeft opgegeven voor de uitbetaling van een teruggaaf of toeslag op zijn naam staat. Om deze controle beter te kunnen uitvoeren, krijgen de banken per 1 januari 2015 een informatieverplichting. Zij zijn dan verplicht om gegevens aan de Belastingdienst te verstrekken waaruit onomstotelijk blijkt op welke naam een bankrekeningnummer staat.
 
Banken kunnen pas optimaal aan deze verplichting voldoen als hun interne klantadministratie op orde is. In de praktijk is gebleken dat een koppeling van NAW-gegevens met alleen een geboortedatum onvoldoende is om fouten in de interne administratie te voorkomen. Daarom regelt het wetsvoorstel dat banken voortaan bevoegd zijn het BSN in hun interne administratie te gebruiken, uitsluitend voor het doel om aan de informatieverplichting te voldoen. Zij mogen het BSN bijvoorbeeld niet onderling uitwisselen.  
 
Deze onderbouwing van de noodzaak voor banken om het BSN intern te verwerken staat in 2 privacy impact assessments (PIA’s). Deze PIA’s maken geen onderdeel uit van het wetsvoorstel. Het CBP adviseert daarom de onderbouwing op te nemen in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel. Voor het gebruik van het BSN buiten de overheid is namelijk een specifieke wettelijke grondslag nodig.

Publicaties