Vergroot contrast

CBP adviseert over herziening kwalificatiestructuur mbo

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) om advies gevraagd over het wetsvoorstel herziening kwalificatiestructuur mbo. Het CBP heeft geen opmerkingen bij het voorstel.

Een nieuw onderdeel in de mbo-opleiding is het keuzedeel. Hiermee kunnen mbo-studenten zich verbreden of verdiepen. Het basisdeel, profieldeel en keuzedeel vormen gezamenlijk de mbo-opleiding.

Het wetsvoorstel voorziet onder meer in het registreren van (persoons)gegevens op het niveau van keuzedelen. De school geeft de gegevens over de keuzedelen door aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Die neemt ze vervolgens op in verschillende registers, zoals het Diplomaregister.

In het voorstel zijn het doel en de noodzaak van de registratie van de keuzedelen voldoende onderbouwd. Deze registratie is maar een kleine aanvulling op het gebruik van persoonsgebonden nummer (onderwijsnummer), waarbij al een belangenafweging heeft plaatsgevonden.

Publicaties