Vergroot contrast

CBP adviseert over elektronische aanvraag VOG

De minister van Justitie heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) advies gevraagd over een conceptwetsvoorstel dat onder meer voor natuurlijke personen de mogelijkheid introduceert om rechtstreeks elektronisch een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan te vragen bij de minister van Justitie, in plaats van bij zijn eigen gemeente. De voorgestelde wijzigingen geven het CBP vanuit het oogpunt van gegevensbescherming geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen.

De elektronische aanvraag van de VOG wordt geïntroduceerd als optie naast de bestaande regeling. De aanvraag kan rechtstreeks via een beveiligde internetapplicatie bij de Dienst Justis van het ministerie van Justitie worden ingediend. Daartoe wordt een nieuw artikel geïntroduceerd in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

Het wetsvoorstel dient verder tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. De daarin opgenomen algemene plicht tot het verstrekken van gevorderde inlichtingen aan het openbaar ministerie bij de tenuitvoerlegging van opgelegde geldboetes of schadevergoedingsmaatregelen respectievelijk administratieve sancties, is nu alleen van toepassing bij een bepaalde vorm van inning en verhaal. In het wetsvoorstel wordt voorgesteld om de toepasselijkheid van deze inlichtingenplicht uit te breiden tot alle fasen van inning, verhaal en dwangmiddelen bij de tenuitvoerlegging van deze sancties.

Publicaties