Vergroot contrast

CBP adviseert opnieuw over verstrekken passagiersgegevens luchtvaart

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft geadviseerd over een wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en de Algemene Douanewet. De wijziging houdt een uitbreiding in van de verplichting van luchtvaartvervoerders om passagiersgegevens door te geven. Daarnaast gaan zij deze passagiersgegevens via een digitaal loket (single window) verstrekken. Het doel van de wijziging is het grensbeheer efficiënter en meer informatiegestuurd te laten verlopen. Het CBP adviseert onder meer de noodzakelijkheid van de uitbreiding beter te onderbouwen.

​Passagiersgegevens bij grenstoezicht

De Koninklijke Marechaussee voert grenstoezicht zo veel mogelijk geautomatiseerd uit, met behulp van informatiegestuurd en risicogericht optreden. Hiertoe krijgt de marechaussee informatie over passagiers voordat zij de grens overgaan. Dit bevordert de doorstroming, aldus het wetsvoorstel. Bovendien moeten vervoerders passagiersgegevens verzamelen op grond van Europese regelgeving.

Verstrekken gegevens uitgaande vluchten

Het wetsvoorstel voorziet in de verplichting voor luchtvervoerders om structureel bepaalde passagiersgegevens te verstrekken aan de marechaussee. Verder regelt het wetsvoorstel de verplichting om niet alleen gegevens te verstrekken van inkomende maar ook van uitgaande vluchten.

Uit de toelichting blijkt niet waarom de verstrekking van passagiersgegevens van uitgaande vluchten noodzakelijk is. Het CBP adviseert daarom de noodzaak in de toelichting bij het wetsvoorstel nader aan te duiden.

Transparantie informatiesysteem

Met dit wetsvoorstel wordt het mogelijk gemaakt dat luchtvervoerders passagiersgegevens via een digitaal loket aan de douane en de marechaussee gaan verstrekken, ondersteund door een informatiesysteem.

Op basis van de beschrijving van het informatiesysteem in de toelichting is niet vast te stellen of de inrichting voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Het CBP adviseert daarom de toelichting op dit punt aan te vullen.

Verwerking passagiersgegevens

Met behulp van risicoanalyses wordt de doorstroom aan de grens bevorderd. Het CBP is in een eerder advies (van 31 juli 2012) over wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 al ingegaan op het gebruik van risico-indicatoren. Hierbij bleek dat kennis over risico-indicatoren wordt gebaseerd op onder meer passagiersgegevens.

In de toelichting bij het voorliggende wetsvoorstel komt dit punt evenwel niet terug, waardoor niet duidelijk wordt wat de samenhang is tussen de eerdere en de huidige wijziging. Het CBP adviseert dit verband in de toelichting te verduidelijken.

Gerelateerd nieuws

Publicaties