Vergroot contrast

Camera’s met geluidsdetectie in Groningse pilot toegestaan

In het centrum van Groningen is een proef gehouden met 2 camera’s met microfoon waaraan geluiddetectiesoftware was gekoppeld. Het ging niet om het opnemen van gesprekken in de openbare ruimte, maar om type geluid en geluidsniveaus. Het CBP heeft zich laten informeren over deze pilot en heeft gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet politieregisters geen bezwaar tegen deze werkwijze. Groningen zal het CBP om advies vragen wanneer dergelijke camera’s in de stad zullen worden geïnstalleerd.

Doel van dit experiment was het testen van de combinatie van beeld en agressie-detectie. De opgevangen geluidssignalen werden geanalyseerd om agressie op straat te ontdekken aan de hand van “normale” en andere geluiden die een indicatie vormen voor geweld. Zowel de beelden als de geluiden worden speciaal voor onderzoeks- en testdoelen opgeslagen. Naar het CBP aanneemt worden deze gegevens na afloop van het onderzoek niet verder bewaard.

Door gebruik te maken van cameratoezicht met geluidsdetectie is het niet langer noodzakelijk continu beelden van de openbare ruimte vast te leggen. De camera’s worden pas geactiveerd bij een bepaald type geluid en geluidsniveau. De mate van inbreuk op de privacy neemt hiermee af. Wellicht kan deze wijze van cameratoezicht, onder voorwaarden, een voorbeeld zijn voor andere gemeenten. Cameratoezicht wordt zo immers zowel privacyvriendelijker als efficiënter bij de handhaving van de openbare orde.