Vergroot contrast

Besluit politiegegevens van toepassing op BES

De minister van Justitie heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) advies gevraagd over het Conceptbesluit wijzigingen Besluit politiegegevens met het oog op de toepasselijkheid daarvan op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). Het voorstel geeft het CBP geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Het Besluit politiegegevens bevat bepalingen ter uitvoering van de Wet politiegegevens. Bij het van toepassing verklaren van het Besluit Politiegegevens op de BES-eilanden is rekening gehouden met de feitelijke en juridische inrichting van de eilanden. Het Conceptbesluit bevat inhoudelijk gezien met name technische aanpassingen.

z2010-00608

Publicaties