Vergroot contrast

Bemiddeling AP bij verwijdering zoekresultaten Google

Sinds juli 2014 hebben 111 mensen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gevraagd om zoekresultaten op hun naam te verwijderen uit een zoekmachine. In alle gevallen ging het om Google. De AP heeft 32 keer bemiddeld bij Google. En er zo 24 keer voor kunnen zorgen dat Google de zoekresultaten verwijderde.

Via een zoekmachine op iemands naam zoeken kan zoekresultaten opleveren die de privacy van deze persoon schaden. Het Europees Hof van Justitie heeft op 13 mei 2014 geoordeeld dat mensen het recht hebben om een verwijderverzoek te doen. Hierbij vragen zij de zoekmachine om bepaalde resultaten uit een zoekopdracht op hun naam te verwijderen.

Weigert de zoekmachine het verwijderverzoek, dan kunnen zij de AP vragen te bemiddelen. In juli 2014 kreeg de AP voor het eerst zo’n bemiddelingsverzoek. De zoekmachine is na bemiddeling van de AP niet verplicht om de zoekresultaten alsnog te verwijderen. Maar meestal doet de zoekmachine dit wel.

Beoordeling verwijderverzoeken

De AP heeft alle 111 verwijderverzoeken beoordeeld. In veel gevallen heeft de toezichthouder de betrokkenen om meer informatie gevraagd, bijvoorbeeld omdat bewijs ontbrak.

Daarna heeft de AP het volgende met de verwijderverzoeken gedaan:

  • 32 x bemiddeld bij Google: 24 x met succes, 8 x afgewezen door Google;
  • 61 x niet bemiddeld, bijvoorbeeld omdat de beslissing van Google juist leek te zijn;
  • 16 x niet in behandeling genomen, bijvoorbeeld omdat het verzoek te laat was ingediend;
  • 3 x succesvol doorverwezen naar een overheidsorganisatie om de publicatie van persoonsgegevens bij de bron te laten verwijderen;
  • 2 x nog in behandeling bij de AP.

Meer informatie

Uitgebreidere informatie over de verwijderverzoeken en de bemiddeling door de Autoriteit Persoonsgegevens is te vinden in de publicatie Bemiddeling AP bij verwijdering zoekresultaten Google.

Gerelateerd nieuws