Vergroot contrast

Behandeling afgewezen verwijderverzoeken Google

De Europese privacytoezichthouders, verzameld in de Artikel 29-werkgroep, hebben criteria opgesteld voor hun werkwijze bij de behandeling van verzoeken over niet-verwijderde zoekresultaten door zoekmachines. Daarmee streven zij naar een gecoördineerde behandeling van deze verzoeken. Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) benadrukt daarnaast het belang dat zoekmachines hun eigen criteria openbaar maken. En dat zij geanonimiseerde overzichten publiceren van zowel toegekende als afgewezen verzoeken. Op die manier is niet alleen duidelijk hoe de privacytoezichthouders vragen behandelen, maar ook hoe de zoekmachines in de eerste plaats met de verwijderverzoeken omgaan.

Zoeken mensen via een zoekmachine (zoals Google) op hun eigen naam, dan kunnen zij zoekresultaten tegenkomen die hun privacy schaden. Het Europees Hof van Justitie heeft op 13 mei 2014 geoordeeld dat zij een verwijderverzoek kunnen doen bij zoekmachines. Dit kan als de zoekresultaten onjuist zijn, onvolledig, verouderd, bovenmatig of niet relevant.

De zoekmachine mag een verzoek alleen weigeren als het publieke belang om de resultaten te tonen zwaarder weegt dan het recht op privacy. Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand een rol in het publieke leven speelt.

Als iemand het niet eens is met de beslissing van de zoekmachine, kan diegene een verzoek indienen bij de rechter of een privacytoezichthouder in Europa. In Nederland is dit het College bescherming persoonsgegevens (CBP).

Klachtbehandeling door CBP

Sinds juli 2014 hebben ruim 30 personen het CBP om hulp gevraagd nadat hun verwijderverzoek was afgewezen door Google. Over andere zoekmachines ontving het CBP geen signalen.

  • Het CBP heeft Google in 2 gevallen gevraagd de betreffende zoekresultaten te verwijderen. Google heeft aan beide verzoeken inmiddels gehoor gegeven.
  • In 3 andere gevallen heeft het CBP Google gevraagd om een heroverweging van de beslissing om de zoekresultaten niet te verwijderen. Google heeft toegezegd deze zaken grondig te heroverwegen.
  • In alle andere gevallen heeft het CBP afgezien van bemiddeling en de betrokkenen naar de rechter verwezen.

Het merendeel van de door het CBP afgewezen verzoeken was afkomstig van personen met een rol in het publieke leven, zoals (oud-)politici en bestuurders en professionals uit de financiële sector en de zorgsector. Het CBP heeft verzoeken ook afgewezen wanneer het niet kon vaststellen of de informatie daadwerkelijk onjuist of verouderd was. Tot slot is het CBP niet bevoegd om te oordelen over verzoeken over smadelijke of lasterlijke uitlatingen.

Lees het persbericht van WP29