Vergroot contrast

Autoriteit Persoonsgegevens publiceert beleidsregels cameratoezicht

De Autoriteit Persoonsgegevens publiceert vandaag, op de Dag van de Privacy, beleidsregels cameratoezicht. De beleidsregels helpen organisaties bij de privacyafweging die zij moeten maken als ze camera’s willen inzetten. “Cameratoezicht kan een belangrijk middel zijn om bijvoorbeeld eigendommen te beschermen of de openbare orde te handhaven. Maar cameratoezicht betekent ook een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen”, zegt Wilbert Tomesen, vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. “Deze inbreuk kan groot zijn, zeker als mensen niet weten dat ze worden gefilmd en zich onbespied wanen”.

Organisaties zetten steeds vaker cameratoezicht in en de technische mogelijkheden van camera’s worden geavanceerder. Zo zijn er camera’s die gekoppeld zijn aan drones en auto’s en worden camera’s steeds ‘slimmer’. Er zijn camera’s die kunnen roteren, inzoomen of  geluid opnemen. Sommige camera’s kunnen niet alleen waarnemen, maar ook door middel van gezichtsherkenning personen identificeren. “Wij krijgen jaarlijks honderden vragen en tips over cameratoezicht”, zegt Tomesen. “Deze vragen én alle nieuwe toepassingen en mogelijkheden zijn voor ons reden om beleidsregels uit te brengen die organisaties helpen bij de vraag of de inzet van een camera is toegestaan”.

Wettelijke eisen

De beleidsregels zijn uitwerkingen van de belangrijkste bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en Wet politiegegevens (Wpg)die gelden voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van een camera. Zo moet de inzet van een camera noodzakelijk zijn om de gestelde doelen te bereiken, moeten mensen worden geïnformeerd dat er cameratoezicht is vóórdat zij worden gefilmd en moeten de beelden adequaat worden beveiligd. Er bestaat geen aparte privacywetgeving voor ‘slimme camera’s’. De beleidsregels geven wel enkele specifieke aandachtspunten voor drones, slimme camera’s en dashcams. Een drone met een camera kan bijvoorbeeld opnames maken op plaatsen waar mensen verwachten onbespied te zijn en kan mensen volgen. Een drone kan daardoor een grotere inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer dan een statische camera.  Er zijn ook slimme camera’s die juist minder inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer. Zo gaan sommige camera’s pas aan wanneer zij opvallend geluid of beweging detecteren. Ook voor dashcams geldt dat in beginsel de Wbp van toepassing is als herkenbaar personen of kentekens worden gefilmd.

Sauna's en uitvaarten

De Autoriteit Persoonsgegevens publiceert vandaag ook brieven die de autoriteit stuurde aan de uitvaartbranche en de saunasector. Het afgelopen jaar heeft de toezichthouder meermalen signalen ontvangen over filmopnamen tijdens uitvaarten en over camera’s in sauna’s. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft deze branches gewezen op de eisen die gelden voor de inzet van camera’s. Eerder wees de toezichthouder de uitvaartbranche erop dat een uitvaartondernemer geen opnames van uitvaartplechtigheden mag maken als de klant daar geen expliciete opdracht voor heeft gegeven. In saunacomplexen mag geen cameratoezicht plaatsvinden in ruimtes waar bezoekers ontkleed kunnen zijn. Op dit soort plaatsen mogen mensen verwachten onbespied te zijn.

Publicaties

Publicaties

Publicaties

Publicaties