Vergroot contrast

Autoriteit Persoonsgegevens: last onder dwangsom voor Facebook herroepen

De Autoriteit Persoonsgegevens (tot 1 januari 2016: College bescherming persoonsgegevens [CBP]) heeft besloten de eerder aan Facebook Inc. opgelegde last onder dwangsom te herroepen. De Autoriteit Persoonsgegevens had Facebook Inc. de last onder dwangsom opgelegd omdat het bedrijf een deel van de informatie die de Autoriteit Persoonsgegevens in het kader van zijn lopende onderzoek had gevraagd, niet verstrekte. Facebook Inc. heeft de procedurele vragen over de bevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens en de toepasselijkheid van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) inmiddels voldoende beantwoord. Dat betekent dat Facebook Inc. hiervoor geen dwangsom hoeft te betalen. Het inhoudelijk onderzoek naar de nieuwe privacyvoorwaarden van Facebook loopt nog.

Bezwaar Facebook

Facebook Inc. was het oneens met de last onder dwangsom van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het bedrijf had daarom bezwaar gemaakt tegen het dwangsombesluit. Omdat Facebook Inc. de belangrijkste vragen van de Autoriteit Persoonsgegevens heeft beantwoord, ziet de toezichthouder geen aanleiding meer om de last onder dwangsom te handhaven.

Onderzoek Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens had Facebook Inc. een last onder dwangsom opgelegd omdat het bedrijf een deel van de informatie niet verstrekte. De toezichthouder had de gevraagde informatie van Facebook Inc. onder meer nodig om zijn  bevoegdheid en de toepasselijkheid van de Wbp vast te stellen in het kader van zijn onderzoek naar de privacyvoorwaarden van Facebook.

Facebook Inc. gaf aan de bevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens over Facebook Inc. en de toepasselijkheid van de Wbp op de verwerking van persoonsgegevens van Nederlandse Facebook-gebruikers niet te erkennen, maar Facebook Inc. was bereid de vragen van het CBP daarover wel te beantwoorden. De Autoriteit Persoonsgegevens had daarom de last onder dwangsom tijdelijk geschorst.

Nieuwe privacyvoorwaarden Facebook 

Eind 2014 besloot de Autoriteit Persoonsgegevens onderzoek te doen naar de privacyvoorwaarden van Facebook. Aanleiding daarvoor was de aankondiging van het concern dat per 1 januari 2015 nieuwe privacyvoorwaarden zouden gelden voor Facebookgebruikers. Deze privacyvoorwaarden zijn uiteindelijk op 30 januari 2015 in werking getreden.

Gerelateerd nieuws