Vergroot contrast

AP adviseert over uitwisseling gegevens bij aanpak jihadisme

Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geadviseerd over het wetsvoorstel beëindigingsgrond jihadisme. Dit voorstel maakt het mogelijk om de uitkering, toeslag of studiefinanciering van zogenoemde uitreizigers te beëindigen. De AP adviseert om op passende wijze aandacht te schenken aan het advies.

Personen die Nederland uit zijn gereisd om zich (vermoedelijk) aan te sluiten bij een terroristische organisatie, verliezen hun recht op financiële ondersteuning vanuit de overheid. Dat is een van de maatregelen die het kabinet neemt in de strijd tegen jihadisme. Voor de uitvoering van de maatregel is wijziging van een aantal wetten nodig.

De voorgestelde wetswijzigingen maken het mogelijk dat een uitvoeringsinstantie een signaal over een uitreiziger ontvangt vanuit de zogeheten Contraterrorisme Informatiebox (CT-Infobox) en de uitkering kan stopzetten. De CT-Infobox is een bijzonder samenwerkingsverband tussen organisaties die werken aan de bestrijding van terrorisme en radicalisering, zoals de AIVD, politie, FIOD en Inspectie SZW.

Advies AP

Het wetsvoorstel is bedoeld om de nationale veiligheid te beschermen door het verhinderen van (directe dan wel indirecte) financiële ondersteuning van terroristische organisaties en activiteiten. Volgens de AP onderbouwt de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel de noodzaak van de voorgestelde maatregel en werkwijze voldoende.

De AP plaatst wel een kanttekening bij de verwerking van persoonsgegevens die vanuit de CT-Infobox worden verstrekt aan de betrokken uitvoeringsinstanties. De memorie van toelichting legt de nadruk op waarborgen voor de informatie-uitwisseling tussen de partijen die binnen de CT-Infobox samenwerken. Maar er is ook aandacht nodig voor passende bescherming van de bijzondere persoonsgegevens die vanuit de CT-Infobox worden gedeeld, aldus de AP.

Publicaties