Vergroot contrast

AP adviseert over Uitvoeringswet AVG

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gevraagd te adviseren over de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het doel van dit voorstel is om nationale regels vast te stellen om de AVG uit te voeren. En om de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in te trekken. De AP adviseert om het wetsvoorstel pas in te dienen nadat daarin met haar advies rekening is gehouden.

De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Bepalingen in nationale wetgeving zijn vooral nodig voor de positie van de toezichthouder en onderwerpen waarbij ruimte is voor afwijking of aanvulling van de Europese regels.

Onafhankelijke positie AP

De Europese wetgever en het Europese Hof hanteren strenge eisen om de onafhankelijke positie van de nationale toezichthouders te waarborgen. De AP constateert dat het wetsvoorstel hier nog onvoldoende in voorziet.

De AP adviseert haar onafhankelijke positie te versterken. Bijvoorbeeld door haar begroting afzonderlijk onderdeel te laten zijn van de Rijksbegroting. En door te regelen dat de AP uit eigen naam kan procederen bij de Europese rechter.

Invulling van normen en bevoegdheden

Het is aan de Europese privacytoezichthouders om een definitieve interpretatie te geven over de rechtstreeks werkende normen uit de AVG, die vervolgens zal kunnen worden gecontroleerd door de rechter.

De AP adviseert daarom om in de Uitvoeringswet grote terughoudendheid te betrachten bij het uitleggen van de normen uit de AVG. Het gaat dan bijvoorbeeld om de accountabilityverplichtingen (organisaties moeten kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden).

Beleidsneutrale uitvoering

Waar volgens de AVG ruimte is voor afwijking of aanvulling in nationale wetgeving, kunnen bestaande bepalingen van de Wbp worden overgenomen in de Uitvoeringswet AVG. Bijvoorbeeld over bijzondere persoonsgegevens en de beperkingen van de rechten van betrokkene.

Dat wordt een 'beleidsneutrale uitvoering' genoemd. De AP adviseert dit uitgangspunt consequent te hanteren in het voorstel.

Publicaties