Vergroot contrast

AP adviseert over pseudonimisering in het onderwijs

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft geadviseerd over het pseudonimiseren van gegevens van leerlingen. Het wetsvoorstel houdt in dat het persoonsgebonden nummer (PGN) van een leerling gebruikt kan worden om een pseudoniem te maken. Met dit pseudoniem krijgt de leerling vervolgens toegang tot digitale leermiddelen en digitale toetsen. Daarnaast geeft het wetsvoorstel een grondslag om voor andere doelen andere pseudoniemen te genereren. De AP adviseert om het wetsvoorstel pas in te dienen nadat daarin met haar advies rekening is gehouden.

Onderwijsinstellingen mogen het PGN niet overal voor gebruiken. Maar voor doelen en processen waarbij zij het PGN niet mogen gebruiken, kunnen zij wel behoefte hebben aan een unieke digitale identiteit zoals het PGN om gegevens van leerlingen uit te wisselen. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat zij niet onnodig veel persoonsgegevens uitwisselen, aldus het wetsvoorstel.

Noodzaak pseudoniem

De toelichting op het wetsvoorstel vermeldt dat een pseudoniem dataminimalisatie mogelijk maakt. De AP adviseert om in de toelichting op het wetsvoorstel te motiveren waarom een pseudoniem noodzakelijk is en hoe een pseudoniem tot dataminimalisatie leidt.

Koppelen pseudoniemen

De AP adviseert om toe te lichten door wie, wanneer en hoe pseudoniemen aan elkaar kunnen worden gekoppeld.

Bovendien kunnen persoonsnummers de koppeling van verschillende bestanden aanzienlijk makkelijker maken. Daardoor zijn persoonsnummers een extra bedreiging voor de persoonlijke levenssfeer.

De AP adviseert om deze bedreiging te betrekken in de onderbouwing van de noodzaak voor de voorgestelde pseudonimisering.

Andere pseudoniemen

Het wetsvoorstel bepaalt dat bij ministeriële regeling andere doelen kunnen worden aangewezen waarvoor onderwijsinstellingen andere pseudoniemen mogen genereren en gebruiken.

De AP adviseert om expliciet in het wetsvoorstel of in de toelichting daarop aan te geven dat deze andere pseudoniemen niet mogen worden gebaseerd op het PGN, tenzij er een wet is die dit regelt (niet een ministeriële regeling).

Publicaties