Vergroot contrast

AP adviseert over langer bewaren medische dossiers en inzagerecht nabestaanden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geadviseerd over een wijziging van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). De AP adviseert om op passende wijze aandacht te schenken aan haar opmerkingen.

Het doel van de wijzigingen is de rechtspositie van de patiënt in de Wgbo verder te verduidelijken en te versterken, aldus het voorstel.

De voorgestelde wijzigingen zijn onder meer een langere bewaartermijn van medische dossiers (minimaal 20 jaar in plaats van 15 jaar) en een regeling voor nabestaanden om, onder bepaalde voorwaarden, medische dossiers van overleden patiënten te mogen inzien.

Advies AP

De AP constateert dat aan de voorstellen een evenwichtige afweging van belangen ten grondslag ligt. Het advies van de AP beperkt zich daarom tot een aantal aanbevelingen om de consequenties van de voorgestelde wijzigingen voor de praktijk te verduidelijken.

Publicaties