Vergroot contrast

Meldingsprogramma

U meldt uw verwerkingen van persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens via het meldingsprogramma. Houd er rekening mee dat u elke aparte verwerking ook apart moet melden. U kunt verschillende verwerkingen dus niet in één melding combineren.

Om technische redenen kunt u op dit moment uw melding niet via het meldingenprogramma insturen. Wij werken aan een oplossing. Excuses voor het ongemak. Wij vragen u vriendelijk het meldingsformulier uit te printen en het ingevulde en ondertekende formulier te sturen aan het volgende adres:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Wbp-meldingsformulier

Download het Wbp-meldingsformulier en gebruik dit om uw melding te doen. Nadere uitleg leest u in de Toelichting bij het Wbp-meldingsformulier.

Bekijk binnen het onderwerp Meldingsprogramma

Alle antwoorden op mijn vragenMeldingsprocedure

 • Wie moet de melding doen?

  De zogeheten verantwoordelijke. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens is dat degene die het doel van en de middelen voor de verwerking vaststelt. Iemand anders kan ook melden, mits dit gebeurt namens de verantwoordelijke.

  Er kunnen ook meerdere verantwoordelijken zijn. Een van hen kan dan namens de anderen de melding doen. De melder moet dan wel een machtiging hebben van de andere verantwoordelijken.

 • Kan ik uitstel van melden krijgen?

  Nee, dat is wettelijk gezien niet mogelijk. U bent verplicht om uw gegevensverwerking te melden op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de Wbp is geen mogelijkheid opgenomen om uitstel of ontheffing van de meldingsplicht te krijgen.

 • Zijn er kosten verbonden aan melden?

  Nee, er zijn aan melden geen kosten verbonden.

 • Welke verwerkingen moet ik apart melden?

  Onder het verwerken van persoonsgegevens verstaat de Wet bescherming persoonsgegevens: alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen. Het is dus een zeer ruim begrip. Een gegevensverwerking kan uit een of meer van deze handelingen bestaan.

  U hoeft deze handelingen (zoals vastleggen, ordenen, wijzigen, verspreiden) niet allemaal apart te melden als het gaat om een eenheid, zoals een cliëntenadministratie of een klachtenregistratie. Zo’n eenheid wordt als één gegevensverwerking beschouwd.

 • Moet ik melden als ik in het buitenland gevestigd ben?

  Nee. In principe is de Wet bescherming persoonsgegevens niet van toepassing als u zich buiten Nederland bevindt. Het land waar u als verantwoordelijke gevestigd bent, is dan bepalend voor onder welke (buitenlandse) wetgeving de verwerking valt.

 • Kan ik een zelfgemaakt meldingsformulier gebruiken?

  Nee. U moet voor uw melding het originele meldingsprogramma of meldingsformulier gebruiken. Dit wordt bepaald in artikel 3 van het Meldingsbesluit Wet bescherming persoonsgegevens.

 • Gelden mondelinge afspraken met bewerkers ook?

  Ja. In Nederland is het sluiten van overeenkomsten namelijk vormvrij. Maar het is aan te raden om de afspraken schriftelijk vast te leggen. Zo voorkomt u misverstanden over de gemaakte afspraken en heeft u bewijs.

 • Wanneer krijg ik een reactie van de AP op mijn melding?
  • Heeft u bij uw melding aangegeven dat er géén voorafgaand onderzoek (VO) nodig is? Dan streeft de AP ernaar u binnen 6 weken een reactie te geven.
  • Doet u uw melding via het meldingsformulier? Dan heeft de AP 4 weken extra nodig om uw melding te verwerken.
  • Geeft u een wijziging door op een bestaande melding? Dan streeft de AP ernaar deze binnen 3 weken te verwerken.
  • Heeft u bij uw melding aangegeven dat er een VO nodig is? Kijk dan voor informatie over wanneer u een reactie kunt verwachten bij Voorafgaand onderzoek.
 • Waar kan ik terecht als ik andere vragen heb over melden?

  Vindt u het antwoord op uw vraag niet tussen deze veelgestelde vragen? Dan kunt u bellen met de afdeling Informatiebeheer via het algemene nummer van het CBP: 070-8888 500. Dit nummer is voor vragen over melden bereikbaar op werkdagen van 9:30 uur tot 12:30 uur.

Toon meer vragen en antwoorden-  Toon minder vragen en antwoorden