Vergroot contrast

Melden verwerking persoonsgegevens

Met ingang van 6 november 2017 hoeven organisaties in de praktijk geen melding meer te doen als zij persoonsgegevens verwerken. Op 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Met de AVG vervalt de meldplicht. Tot 25 mei kunnen organisaties nog steeds een melding doen van een verwerking van persoonsgegevens, maar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zal per 6 november 2017 niet handhaven op naleving van deze meldplicht. Alleen als er sprake is van een gegevensverwerking met een bepaald risico blijft een melding verplicht. De administratieve lasten voor verantwoordelijken worden hiermee aanzienlijk verlicht.

Risicovolle verwerking altijd melden

Organisaties moeten een verwerking van persoonsgegevens met een bepaald risico op grond van artikel 31 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) nog steeds melden bij de AP.

Vervolgens doet de AP een voorafgaand onderzoek naar die gegevensverwerking. Dit houdt in dat de AP eerst onderzoekt of de verwerking aan de eisen van de Wbp voldoet. Pas na goedkeuring door de AP mag een organisatie beginnen met de verwerking.

Bekijk binnen het onderwerp Melden verwerking persoonsgegevens

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over melden verwerkingen

 • Hoe meld ik mijn verwerking bij de AP?

  U beoordeelt zelf of u een verwerking van persoonsgegevens moet melden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan u hierover niet adviseren. Als u twijfelt, raadt de AP u aan om de verwerking te melden. U kunt het volgende stappenplan volgen:

  • Maak een inventarisatie van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen uw organisatie.
  • Kijk of er verwerkingen bij zijn die onder artikel 31 van de Wbp vallen. Dat zijn verwerkingen met een hoog risico, waarvoor u een voorafgaand onderzoek moet aanvragen.
  • Heeft uw verwerking een hoog risico? Dan moet u uw verwerking melden bij de AP. En daarbij een voorafgaand onderzoek aanvragen.
  • Heeft uw verwerking géén hoog risico? Dan kunt u uw verwerking melden als u dat wilt, maar dit hoeft niet.
  • U doet uw melding via het Wbp-meldingsformulier (zie ook de toelichting op het meldingsformulier). Tenzij uw organisatie een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) heeft. Dan doet u een melding bij de FG in plaats van bij de AP.

  Let op: u moet uw melding doen vóór u met verwerken begint en dus ook voordat u gegevens gaat verzamelen.

 • Wie moet de melding doen?

  De zogeheten verantwoordelijke. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens is dat degene die het doel van en de middelen voor de verwerking vaststelt. Iemand anders kan ook melden, mits dit gebeurt namens de verantwoordelijke.

  Er kunnen ook meerdere verantwoordelijken zijn. Een van hen kan dan namens de anderen de melding doen. De melder moet dan wel een machtiging hebben van de andere verantwoordelijken.

 • Kan ik uitstel van melden krijgen?

  Nee, dat is wettelijk gezien niet mogelijk. U bent verplicht om uw gegevensverwerking met een bepaald risico (zie artikel 31 van de Wet bescherming persoonsgegevens) te melden. In de wet is geen mogelijkheid opgenomen om uitstel of ontheffing van de meldingsplicht te krijgen.

 • Zijn er kosten verbonden aan melden?

  Nee, er zijn aan melden geen kosten verbonden.

 • Welke verwerkingen moet ik apart melden?

  Onder het verwerken van persoonsgegevens verstaat de Wet bescherming persoonsgegevens: alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen. Het is dus een zeer ruim begrip. Een gegevensverwerking kan uit een of meer van deze handelingen bestaan.

  U hoeft deze handelingen (zoals vastleggen, ordenen, wijzigen, verspreiden) niet allemaal apart te melden als het gaat om een eenheid, zoals een cliëntenadministratie of een klachtenregistratie. Zo’n eenheid wordt als één gegevensverwerking beschouwd.

 • Moet ik melden als ik in het buitenland gevestigd ben?

  Nee. In principe is de Wet bescherming persoonsgegevens niet van toepassing als u zich buiten Nederland bevindt. Het land waar u als verantwoordelijke gevestigd bent, is dan bepalend voor onder welke (buitenlandse) wetgeving de verwerking valt.

 • Kan ik een zelfgemaakt meldingsformulier gebruiken?

  Nee. U moet voor uw melding het originele meldingsformulier gebruiken. Dit wordt bepaald in artikel 3 van het Meldingsbesluit Wet bescherming persoonsgegevens.

 • Gelden mondelinge afspraken met bewerkers ook?

  Ja. In Nederland is het sluiten van overeenkomsten namelijk vormvrij. Maar het is aan te raden om de afspraken schriftelijk vast te leggen. Zo voorkomt u misverstanden over de gemaakte afspraken en heeft u bewijs.

 • Hoe lang is mijn melding geldig?

  Uw melding is geldig vanaf het moment dat u een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

  Let op: een melding betekent niet dat u een goedkeuring van de AP krijgt dat u persoonsgegevens op de juiste manier verwerkt. Aan een melding kunt u dus geen rechten ontlenen.

 • Kan ik mijn melding wijzigen of intrekken?

  Ja, dat kan. U geeft dit schriftelijk door aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Kan ik inzage krijgen in het meldingenregister?

  Wilt u weten of een bepaalde gegevensverwerking is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)? Dan kunt u contact opnemen met de AP via telefoonnummer 070-8888 500.

  Het meldingenregister is niet meer toegankelijk via de website van de AP.

 • Waar kan ik terecht als ik andere vragen heb over melden?

  Vindt u het antwoord op uw vraag niet tussen deze veelgestelde vragen? Dan kunt u contact opnemen met de AP via telefoonnummer 070-8888 500. 

Toon meer vragen en antwoorden-  Toon minder vragen en antwoorden