Vergroot contrast

Geen eigen persoonsgegevens

U heeft aangegeven dat uw klacht niet gaat over een verwerking van uw eigen persoonsgegevens.

Dat betekent dat u geen klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt ons wel een tip geven. Een tip beschouwen we als een belangrijk signaal voor ons toezicht, maar leidt niet tot een individueel onderzoek.

Twijfelt u of u een tip wilt of kunt indienen bij de AP, belt u ons dan eerst via ons gratis telefoonnummer 088 - 1805 250.

Neem contact op met de AP

Ga naar ons tipformulier

Ga terug