Vergroot contrast

Gaat uw klacht over de verwerking van uw eigen persoonsgegevens?

U kunt bij de AP een privacyklacht indienen als uw persoonsgegevens verwerkt zijn op een manier die mogelijk in strijd is met de privacywetgeving. Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden tot een persoon.
Een privacyklacht moet gaan over uw eigen persoonsgegevens.