Privacyverklaring feedback optie website

Welke gegevens?

Op deze website kunt u op diverse pagina’s feedback geven over de inhoud en het functioneren van de website. U doet dit door een duim omhoog of omlaag aan te klikken. Daarnaast kunt u eventueel commentaar toevoegen in een opmerkingenveld. Wij vragen hierbij niet om uw persoonsgegevens.

Waarom?

Met de feedback van bezoekers kan de AP de website verbeteren. Maar wij hebben uw persoonsgegevens hier niet bij nodig. Mocht u toch uw naam of andere gegevens invullen, dan worden deze samen met uw feedback opgeslagen maar niet door de AP gebruikt.

Mag het?

Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken omdat dat noodzakelijk is voor ons, als toezichthouder op de bescherming van persoonsgegevens, om onze taak van algemeen belang uit te kunnen voeren. Deze grondslag staat in artikel 6, lid 1, sub e van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Hoe lang bewaren we de gegevens?

Wij bewaren de gegevens 1 jaar.