UWV heeft werkwijze verzuimbeheer aangepast na onderzoek AP

Thema's:
Zieke werknemers
Uitkering en sociale zekerheid

Het UWV heeft het proces rond de verwerking van ziekmeldingen en verzuim aangepast na onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In 2017 constateerde de AP dat medewerkers verzuimbeheersing onbevoegd gezondheidsgegevens verwerkten in het kader van een Ziektewetuitkering. Na aanpassing van het proces van verzuimbeheer is de geconstateerde overtreding beëindigd.

Het verwerken van gegevens over iemands gezondheid om te beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een Ziektewetuitkering mag alleen als dit onder verantwoordelijkheid van een arts gebeurt, bijvoorbeeld een verzekeringsarts. Dit was bij het UWV niet het geval.

Werkwijze aangepast

Naar aanleiding van het onderzoek is het UWV een traject gestart om zijn werkwijze aan te passen en de overtreding te beëindigen. Medewerkers verzuimbeheersing werken vanaf dat moment onder supervisie van een verzekeringsarts, zodat deze verantwoordelijk is voor de verwerking van gezondheidsgegevens.

Gezondheidsgegevens

Het UWV verwerkt heel veel persoonsgegevens waaronder gegevens over iemands gezondheid, zoals ziekteverzuim. Voor de verwerking van deze gevoelige gegevens gelden extra strenge regels. Cliënten van het UWV moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens goed worden beschermd.

Ander onderzoek UWV

Naast de constatering van het onbevoegd verwerken van gezondheidsgegevens heeft de AP het UWV in oktober 2018 een last onder dwangsom opgelegd voor de gebrekkige beveiliging van het werkgeversportaal.

Deze dwangsom bedraagt 150.000 euro per maand met een maximum van 900.000 euro. Op uiterlijk 31 oktober 2019 moet het UWV het beveiligingsniveau van dit portaal op orde hebben. Als het UWV dit dan niet op orde heeft, moet het de dwangsom betalen.

Mannen in overleg achter laptop

Lees ook

Bekijk alle actualiteit