Groei AP noodzakelijk voor digitaliserende samenleving en vertrouwen in overheid

Groei van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is noodzakelijk voor burgers en het bedrijfsleven in onze snel digitaliserende samenleving. Alleen dan kan Nederland verantwoord economisch blijven groeien en verder digitaliseren. En kan Nederland de voortrekkersrol vervullen die bij ons past – als een van de meest gedigitaliseerde én innovatieve landen ter wereld. Zo zorgt Nederland dat burgers en bedrijven zich veilig online kunnen bewegen en dat zij vertrouwen blijven houden in de overheid.

Het budget van de AP moet daarvoor groeien naar een structurele financiering van 100 miljoen euro, vergelijkbaar met andere Nederlandse toezichthouders. Dat staat in de position paper van de AP die vandaag naar de informateur is gestuurd.

Goed onderbouwde discussie

De position paper is bedoeld om bij te dragen aan een goed onderbouwde discussie tijdens de formatieonderhandelingen en het debat over de Voorjaarsnota 2021. Dat is belangrijk, omdat in de formatie van een nieuw kabinet bestuurlijke keuzes worden gemaakt voor de komende jaren. Digitalisering – en de impact daarvan op de samenleving – speelt daarin een belangrijke rol.

Moties voor meer budget AP

De position paper sluit aan op 2 recente moties van de Tweede Kamer. Begin 2021 heeft de Tweede Kamer het demissionaire kabinet opgeroepen onafhankelijk onderzoek van KPMG naar de taken en middelen van de AP om te zetten in beleid. En het geschetste groeipad voor de AP naar 470 fte in 2025 te volgen.

Tegenmacht waarborgen

Inmiddels is het formatieproces van start gegaan. Het organiseren van tegenmacht speelt een prominente rol in het politieke en maatschappelijke debat over een nieuwe bestuurscultuur. In die context heeft de Tweede Kamer een oproep gedaan om, in lijn met de eerdere motie, te investeren in de AP. En zo tegenmacht binnen onze democratie te waarborgen.

Mensen op straat

Publicaties