AP: veel websites vragen op onjuiste wijze toestemming voor plaatsen tracking cookies

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een controle uitgevoerd bij circa 175 websites van onder meer webshops, gemeenten en media of zij voldoen aan de eisen voor het plaatsen van tracking cookies. Bijna de helft van de websites die tracking cookies gebruikt, voldoet niet aan de toestemmingsvereisten. Nagenoeg alle gecontroleerde webshops voldoen hier niet aan. De organisaties achter deze websites hebben van de AP een brief ontvangen waarin zij worden opgeroepen hun werkwijze indien nodig aan te passen. Op korte termijn start de AP een onderzoek naar de vraag of er op rechtmatige wijze gebruik wordt gemaakt van cookies.

Vooraf aangevinkt mag niet

Bij tracking cookies gaat het om gegevens over het internetgedrag van mensen. Met deze gegevens kunnen organisaties het internetgedrag door de tijd heen volgen. Ook kunnen gerichte advertenties worden gestuurd. Daarom moet de websitebezoeker met een ondubbelzinnige en actieve handeling toestemming geven voor het plaatsen en raadplegen van tracking cookies.

Een vooraf met ‘ja’ aangevinkt hokje wanneer de gebruiker om akkoord wordt gevraagd mag daarom niet. Ook stilzwijgen, inactiviteit of omlaag scrollen of variaties op ‘u gaat akkoord als u verder gaat op deze website’ zijn niet toegestaan.

Twee van de meest voorkomende voorbeelden die niet aan de eisen van toestemming voldoen:

Uitspraak Europees Hof van Justitie

Op 1 oktober 2019 heeft het Europees Hof van Justitie uitspraak gedaan dat toestemming van de gebruiker voor het plaatsen en raadplegen van tracking cookies op zijn apparatuur niet rechtsgeldig is verleend wanneer daarvoor gebruik is gemaakt van een standaard aangevinkt selectievakje.

Ook toegang weigeren met cookiewall mag niet

Tijdens de controle is ook een aantal websites met cookiewalls aangetroffen. Eerder dit jaar publiceerde de AP normuitleg waaruit blijkt dat op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) cookiewalls niet zijn toegestaan. Met een cookiewall (cookiemuur) kunnen websites, apps of andere diensten géén geldige toestemming krijgen van hun bezoekers of gebruikers.

Deze websites worden in een reeds lopend onderzoek naar cookiewalls betrokken. Websites die bezoekers alleen toegang geven op hun site als deze akkoord gaan met het plaatsen van tracking cookies (of andere, vergelijkbare manieren van volgen en vastleggen van gedrag met software of andere digitale methodes), voldoen niet aan de AVG.

Over cookies

Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst. Bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.

Met deze cookies kunnen organisaties het internetgedrag van mensen door de tijd heen volgen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen (profiling) en hen op basis daarvan specifiek te behandelen.

Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt. Als bedrijven mensen willen volgen met tracking cookies, moeten zij daarvoor eerst op een rechtsgeldige manier toestemming vragen.

Meer informatie over cookies.

Man loopt buiten op straat stad

Lees ook

Bekijk alle actualiteit