AP beoordeelt tijdelijke wet telecomdata op waarborgen privacy

Het kabinet wil de Telecommunicatiewet wijzigen om het delen van telecomdata in de strijd tegen corona mogelijk te maken. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft half mei een eerste voorstel tot wetswijziging beoordeeld en daarop een advies met aanbevelingen aan het kabinet uitgebracht. De AP zal het zojuist gepubliceerde nieuwe wetsvoorstel bestuderen en beoordelen of de privacy goed is gewaarborgd.

'Wij hebben steeds gezegd: de inzet van telecomdata is in de huidige wetgeving niet toegestaan’, zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. ‘Bij een wetswijziging moet de privacy daarom wel heel goed gewaarborgd zijn.'

'Het gaat om zeer gevoelige informatie: namelijk wie waar is, dag en nacht. Dit gaat om de privacy van álle Nederlanders, en deelname is niet vrijwillig.'

'Of je nu een smartphone hebt of een oude gsm van 20 jaar terug: je doet mee, je kunt niet weigeren. Je kunt nergens een schuifje omzetten of weigeren een app te installeren. Daarom is extra zorgvuldigheid geboden’, zegt Wolfsen.

‘Privacy goed bewaken’

‘Wij hebben half mei de aangekondigde wetswijziging scherp getoetst en in ons advies strenge kaders meegegeven. Want privacy en de bescherming van je gegevens zijn mensenrechten. Die moeten we goed bewaken.’

Strenge kaders

De effectiviteit van de inzet van telecomdata moet in verhouding staan tot de inbreuk op de privacy. Het moet duidelijk zijn waarom alternatieven die minder ingrijpend zijn dan het delen van telecomdata, niet volstaan om het virus te bestrijden.

Daarnaast keek de AP onder meer naar de vraag of de wetswijziging voldoet aan de kaders over privacy die binnen de Europese Unie zijn afgesproken.

Herleidbaar

De kans op herleidbaarheid van de gegevens tot (groepen van) individuele personen is aanwezig. Daarom vindt de AP dat de gegevens niet als anonieme gegevens kunnen worden beschouwd.

Zeker wanneer de gegevens in handen vallen van partijen die zelf beschikken over grote hoeveelheden locatiedata, ligt herleidbaarheid al snel op de loer.

Maar ook andere partijen zouden met beschikbare databronnen en enige rekenkracht de telecomdata kunnen herleiden naar individuele personen. Mede hierom zijn de telecomgegevens veel waard. En zullen er veel partijen zijn die de gegevens willen bemachtigen.

Om die reden is het heel belangrijk dat het gebruik van telecomdata aan zeer strikte voorwaarden is onderworpen. De waarborgen die nu in het wetsvoorstel staan, zal de AP daarom eerst goed moeten bestuderen.

Winkelend publiek

Publicaties